Vilkår for bruk

Denne nettsiden er drevet av Nordic Store ehf.. Gjennom siden henviser begrepene “vi”, “oss” og “vår” til Nordic Store ehf.. Nordic Store ehf. tilbyr denne nettsiden, inkludert all informasjon, verktøy og tjenester tilgjengelig fra denne nettsiden, til deg, brukeren, betinget av din aksept av alle vilkår, betingelser, retningslinjer og varsler angitt her. 

Ved å besøk siden vår og/eller kjøpe noe fra oss, engasjerer du i “Tjenesten” vår og samtykker i å bli bundet av følgende vilkår og betingelser (“Vilkår for bruk”, “Vilkår”), inkludert ytterligere vilkår, betingelser og retningslinjer beskrevet her og/eller er tilgjengelige via hyperkobling. Disse Vilkår for bruk gjelder for alle brukere av siden, inkludert uten begrensning alle brukere som surfer, leverandører, kunder, handelsmenn, og/eller tilbydere av innhold.

Vennligst les disse Vilkår for bruk nøye før du aksesserer eller benytter deg av nettsiden vår. Ved å aksessere eller benytte noen del av siden, samtykker du i å bli bundet av disse Vilkår for bruk. Hvis du ikke godtar alle vilkår og betingelser som fremgår av denne avtalen, kan du ikke aksessere nettsiden eller benytte deg av noen av tjenestene våre. Hvis disse Vilkår for bruk anses å være et tilbud, er aksept uttrykkelig begrenset til disse Vilkår for bruk. 

Enhver ny funksjon eller verktøy som legges til i butikken skal også være underlagt disse Vilkår for bruk. Du kan til enhver tid se den mest nylige versjonen av Vilkår for bruk på denne siden. Vi forbeholder oss retten til å oppdatere, endre eller erstatte deler av disse Vilkår for bruk ved å publisere oppdateringer og/eller endringer på nettsiden vår. Det er ditt ansvar å sjekke denne siden regelmessig for endringer. Ditt fortsatte bruk av eller tilgang til nettsiden etterfølgende publiseringen av endringer innebærer ditt samtykke av foretatte endringer.

Butikken vår er presentert av Shopify Inc. De tilbyr oss en online e-handelplattform som lar oss selge produktene og tjenestene våre til deg. 

AVSNITT 1 - VILKÅR FOR ONLINE BUTIKK

Ved å godta disse Vilkår for bruk representerer du at du er over myndighetsalderen i din stat eller provins, eller at du er over myndighetsalderen i din stat eller provins og har gitt oss ditt samtykke til å tillate noen som er under myndighetsalderen som du er verge for å bruke denne siden. 

Du kan ikke bruke produktene våre til noe ulovlig eller uautorisert formål, heller kan du ei, ved bruk av Tjenesten, bryte noen lover i din jurisdiksjon (inkludert, men ikke begrenset til, lover om opphavsrett).

Du kan ikke overføre noen ormer, virus eller noen slags kode av destruktiv natur.

Brudd på noen av disse Vilkår vil resultere i en umiddelbar avslutning av din tilgang til Tjenestene våre.

AVSNITT 2 - GENERELLE BETINGELSER

Vi forbeholder oss retten til å nekte tjenester til enhver person på ethvert grunnlag til enhver tid. Du forstår at innholdet ditt (ikke inkludert kredittkortinformasjon) kan overføres ukryptert og involvere (a) overføringer over ulike nettverk; og (b) endringer for å tilpasse til tekniske krav for tilkobling til nettverk eller enheter. Kredittkortinformasjon er alltid kryptert under overføringer over nettverk.

Du samtykker i å ikke reprodusere, duplisere, kopiere, selge, videreselge eller utnytte noen del av Tjenesten, bruk av Tjenesten, eller tilgang til Tjenesten eller noen kontakt på nettsiden som er levert gjennom tjenesten, uten uttrykkelig skriftlig samtykke fra oss.

Overskriftene som brukes i denne avtalen er inkludert for orienteringens skyld og vil ikke begrense eller på andre måter påvirke disse Vilkår.

AVSNITT 6 - NØYAKTIGHET AV FAKTURERINGS- og KONTOINFORMASJON

Vi forbeholder oss retten til å nekte enhver ordre du plasserer hos oss. Vi kan, etter eget skjønn, begrense eller kansellere kvantiteter kjøpt per person, per husholdning eller per ordre. Disse restriksjonene kan inkludere ordre plassert av eller under samme kundekonto, samme kredittkort, og/eller ordre som bruker samme fakturerings- og/eller leveringsadresse. Ved tilfelle av at vi foretar en endring på eller kansellerer en ordre, vil vi forsøke å varsle deg ved å kontakte deg på e-postadressen og/eller faktureringsadressen/telefonnummeret som du oppgav på tidspunktet da ordren ble plassert. Vi forbeholder oss retten til å begrense eller forhindre ordrer som, etter vårt skjønn, virker til å være plassert av forhandlere eller distributører.

Du samtykker i å frembringe gjeldende, komplett og nøyaktig kjøps- og kontoinformasjon ved alle kjøp foretatt i butikken vår. Du samtykker i umiddelbart å oppdatere kontoinformasjon og annen informasjon, inkluderert e-postadresse og kredittkortnumre og utløpsdatoer, slik at vi kan fullføre transaksjonene dine og kontakte deg etter behov.

For flere detaljer, vennligst se vår Returrett.

AVSNITT 10 - PERSONLIG INFORMASJON

Innsendingen din av personlig informasjon gjennom butikken er underlagt våre Retningslinjer for personvern. For å se våre Retningslinjer for personvern.

AVSNITT 12 - ULOVLIG BRUK

I tillegg til andre forbud som fremgår av disse Vilkår for bruk, forbys du å bruke siden eller dens innhold: (a) til ethvert ulovlig formål; (b) for å oppfordre andre til å utføre eller delta i ulovlige handlinger; (c) for å bryte noen internasjonale, føderale, provinsielle eller statlige forskrifter, regler, lover eller lokale forordninger; (d) for å krenke eller bryte våre immaterielle rettigheter eller immaterielle rettigheter tilhørende noen andre; (e) for å trakassere, misbruke, fornærme, skade, ærekrenke, baktale, rakke ned på, skremme, eller diskriminere på grunnlag av kjønn, seksuell orientering, religion, etnisitet, rase, alder, nasjonal opprinnelse, eller uførhet; (f) for å sende inn falsk eller villledende informasjon; (g) for å laste opp eller overføre viruser eller noen annen type ondsinnet kode som vil eller kan brukes på noen måte som kan påvirke funksjonaliteten til eller driften av Tjenesten eller noen annen relatert nettside, andre nettsider, eller Internett; (h) for å samle inn eller spore andres personlige informasjon; (i) for spam, phishing, pharming, pretext, spider, crawl eller scrape; (j) til ethvert obskønt eller umoralsk formål; eller (k) for å forstyrre eller omgå sikkerhetsfunksjoner i Tjenesten eller noen relatert nettside, andre nettsider, eller Internett. Vi forbeholder oss retten til å avslutte ditt bruk av Tjenesten eller noen relaterte nettsider etterfølgende ethvert ulovlig bruk.

AVSNITT 13 - ANSVARSFRASKRIVELSE; BEGRENSNING AV ANSVAR

Vi garanterer ikke, ei representerer vi, at ditt bruk av våre tjenester vil være uavbrutt, rettidig, sikkert eller feilfritt. 

Vi garanterer ikke at resultater som kan oppnås ved bruk av tjenesten vil være nøyaktig eller pålitelig. 

Du samtykker i at fra tid til annen kan vi fjerne tjenesten i ubestemt tid eller kansellere tjenesten til enhver tid, uten forvarsel til deg.

Du samtykker uttrykkelig i at ditt bruk av, eller manglende evne til å bruke, tjenesten er på egen risiko å regne. Tjenesten og alle produkter og tjenester som leveres til deg gjennom tjenesten er (med unntak av det som uttrykkelig fremgår av oss) levert 'som er' og er 'som tilgjengelig' for ditt bruk, uten representasjon, garantier eller betingelser av noe slag, verken direkte eller indirekte, inkludert alle underforståtte garantier eller betingelser for omsettelighet, salgbarhetskvalitet, egnethet for et bestemt formål, holdbarhet, tittel, og ukrenkelighet.

Ikke i noe tilfelle skal Nordic Store ehf., våre styremedlemmer, ledere, ansatte, tilknyttede selskaper, representanter, entrepenører, praktikanter, leverandører, tjenestetilbydere eller lisensgivere holdes ansvarlig for noe skade, tap, krav, eller noen direkte, indirekte, tilfeldige, straffende eller spesielle skader, eller følgeskader av noe slag, inkludert uten begrensning, tapt fortjeneste, tapt inntekt, tapte besparelser, tap av data, erstaningskostnader, eller noen liknende skader, enten basert på kontrakt, skadevoldende handlinger (inkludert uaktsomhet), objektivt ansvar eller annet, som oppstår fra ditt bruk av tjenesten eller noen produkter anskaffet gjennom bruk av tjenesten, eller for ethvert annet krav relatert på enhver måte til ditt bruk av tjenesten eller noe produkt, inkludert, men ikke begrenset til, eventuelle feil eller utelatelser i noe innhold, eller eventuelle tap eller skader av noe slag som oppstår som følge av ditt bruk av tjenesten eller noe annet innhold (eller produkt) publisert, overført, eller på annen måte gjort tilgjengelig via tjenesten, selv om muligheten er informert om. Siden enkelte stater eller jurisdiksjoner ikke tillater utelukkelse eller begrensning av ansvar for tilfeldige skader eller følgeskader, skal vårt ansvar, i slike stater eller jurisdiksjoner, holdes begrenset til den grad det er tillatt ved lov.

AVSNITT 17 - HELE AVTALEN

Vår manglende evne til å utøve eller håndheve en rettighet eller bestemmelse i disse Vilkår for bruk, skal ikke utgjøre en fraskrivelse av noen slik rettighet eller bestemmelse.

Disse Vilkår for bruk og alle retningslinjer eller operative regler som publiseres av oss på denne siden eller i forbindelse med Tjenesten, utgjør hele avtalen og enigheten mellom deg og oss, og regulerer ditt bruk av Tjenesten, og erstatter alle tidligere eller samtidige avtaler, kommunikasjon og tilbud, enten muntlige eller skriftlige, mellom deg og oss (inkludert, men ikke begrenset til, alle tidligere versjoner av disse Vilkår for bruk).

Eventuelle uklarheter i tolkningen av disse Vilkår for bruk skal ikke brukes i mot den utformende parten.

AVSNITT 18 - GJELDENDE LOV

Disse Vilkår for bruk, og alle separate avtaler hvor vi gir deg tilgang til Tjenestene, skal reguleres av og tolkes i samsvar med lovene i Island.

AVSNITT 20 - KONTAKTINFORMASJON

Spørsmål vedrørende disse Vilkår for bruk kan sendes til oss på e-postadressen info@thewoolsweaters.com.